Studnie głębinowe – poszukiwanie wody

Studnie głębinowe-jak działają?

W dzisiejszych czasach każdy budynek potrzebuje dostępu do wody. W niektórych miejscach poprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej jest niemożliwe. Wtedy koniecznością staje się wywiercenie studni głębinowej. 

Budowa studni głębinowej nie wymaga pozwolenia, jeśli pobór wody nie przekracza 5m3/dobę. Wywiercenie studni głębinowej polega na wprowadzeniu w podłoże rury osłonowej oraz umieszczeniu w niej filtra, którego zadaniem jest zagłębienie się w warstwie wodonośnej. Na końcu w otwór należy wprowadzić pompę głębinową, która ma na celu podniesienie wydajności mechanizmu. Głębokość studni głębinowej nie może przekraczać 30 metrów.

Wywiercenie studni głębinowej kosztuje około 110/140 złotych za metr.

Szukanie wody potrzebnej do wywiercenia studni głębinowej

Najbardziej popularną metodą w szukaniu wody (Więcej) potrzebnej do wywiercenia studni głębinowej jest metoda elektrooporowa, inaczej zwana geofizyczną. Polega ona na elektrycznym sondowaniu podziemnych warstw ziemi. Wynik możemy odczytać już po dwóch godzinach. 

UWAGA: Metoda ta zawodzi w pobliżu instalacji podziemnych, metalowych ogrodzeń czy torów kolejowych. 

Drugą popularną metodą jest metoda potencjałowa. Polega ona na mierzeniu naturalnych różnic potencjałów w gruncie. Zalecana jest przede wszystkim do wykorzystywania na zboczach górskich. Wśród indywidualnych inwestorów popularne stało się korzystanie z usług różdżkarzy. Ich praca polega na badaniu wychylenia różdżki-wskazuje ona zakłócenia radiestezyjne (występują one w ziemi, gdy odmienne struktury stykają się). Zakłócenia radiestezyjne może wywołać obecność podziemnego pokładu wody. Jednakże brak wychylenia sygnalizuje brak wody, lub istnienie równoległej, równomiernie rozłożonej warstwy wodonośnej. Na niektórych terenach owa metoda wskazuje nawet 80% trafnych wskazań. 

Gdzie umieścić studnię głębinową?

Studnia głębinowa musi być zlokalizowana w bezpiecznej odległości od obiektów usytuowanych na działce.

-5 metrów od granicy działki

-15 metrów od zbiorników nieczystości

-50 metrów od stopy wału nadrzecznego 

-7,5 metrów od przydrożnego rowu

Geofizyka